UTSTÄLLNINGAR
Galleri Mors Mössa, Göteborg
Lysekils konsthall
Sölvesborgs konsthall
Hamnmagasinet, Varbergs konsthall
Varbergs Fästning, Museet i Varberg
Galleri floras rike, Göteborgs botaniska trädgård
Astra Zeneca, Mölndal
Höganäs museum
Linnés Hammarby, Uppsala
Arvika konsthall
Stadshuskuben, Falkenbergs kommun
Konsthallen Köpmanbrinken 2, Stockholm
Stadsgalleriet, Halmstad 2003
Konstnärsbyn i Rydöbruk 2005
Svea Larsson Art Space, Museet i Halmstad 2007
Hovdala Slott, Hässleholms kommun 2007
Naturum Getterön Varberg 2007
Florence Biennale, Florens Italien 2009
Galleri Pictor, Munka Ljungby 2011
Ifö-verkens museum, Bromölla 2012
Galleri Blå Porten, Öland 2012
Teckningstriennalen Landskrona konsthall 2013, 2018
Marks Konstgille, Marks konsthall Kinna 2014
Höörs Konstförening, Kulturhuset Anders, Höör 2014
Konstliv Halland, konstrunda i Halland 1997 – 2015
Öppen Ateljé Åkerbokonstnärerna 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Kunstmaand Ameland, Holland 2016
Gärdslösa Prästgård 2018
Ölands museum Himmelsberga, Åkerbokonstnärerna 50 år, 2018
Galleri Malou, Mörbylånga 2018
Varbergs Konstklubb, Folkets Hus, Varberg 2019
Svenska Ambassaden, Reykjavik Island 2019
”Under rådande omständigheter” Småländska konstnärer på Vandalorum, Värnamo, 2020
Vårsalong, Ölands museum, Himmelsberga 2021, 2022
Sommarutställning ”Myter och Väsen” Konsthallen, Ölands museum 2022
ORD & STYGN broderiutställning Konsthallen Ölands museum 2022

OFFENTLIGA VERK

Skandia international, Stockholm, textila utsmyckningar för entré och konferensrum 1987
”Stora bildboken”, en bildpedagogisk handbok för lärare, Argument förlag i Varberg 1997
Ljungby Lasarett, IVA avdelning, utsmyckning för konferensrum, korridor och väntrum2007
Hallands Konstmuseum, konstnärlig gestaltning av parken, Svea Larssons donationsfond
2017 – 2019

Representerad
Röhsska museet, Göteborg Göteborgs kommun
Statens Konstråd Bromölla kommun
Ringhals, Vattenfall AB Varbergs kommun
Göteborgs Botaniska Arvika kommun
Region Halland Falkenbergs kommun
Region Skåne Halmstads kommun
Kalmar Läns Landsting Hässleholms kommun
Västra Götalands Regionen Marks kommun
Hallands konstmuseum, Halmstad Gislaveds kommun
Borgholms kommun

STIPENDIUM

Konstnärsnämndens arbetsstipendium 1985, -89, -96
Adlerbertska fonden
Stiftelsen Anna-Liisa Tomson till minne
Längmanska kulturfonden
Wilhelm och Martina Lundgrens minnesfond
Sven Danviks minnesfond
Hallands konstförenings debutantstipendium
Varbergs kommuns kulturstipendium, Borgholms kommuns kulturpris 2018
BUS – resestipendium till San Michele Capri
EU-s socialfond, kompetensutveckling genom ”Mål3”
Florence Biennale 2009; The Lorenzo il Magnifico International Award, President Award
Svensk Islänsdska samarbetsfonden, resebidrag för nordiskt kulturutbyte 2019

KONSTPEDAGOGISKA UPPDRAG

Barnakademin Lilla Varbergskolan, en målarskola för barn 1992 – 2004
”Drömtåget” Riksutställningar, workshop, textil konst, högstadiet, 1992
”Boning” människors behov av revir, Konsthallen Hamnmagasinet, förskola/skola, 2001
”Arkitektur” (arkitekturåret), Konsthallen Hamnmagasinet, förskola/skola, 2002
”Gemensamt utrymme”, konstpedagogiskt projekt under Sculptura, skola, 2002
”Skulptur” Konsthallen Hamnmagasinet, förskola/skola, 2003
”Rötter” kulturvecka Vidhögeskolan, textilkonst, högstadiet, 2004
”Skapa med vinden”, Tjolöholms slott, Kungsbacka Kulturhus Fyren, 2005/2006
”Bygglek på väg” i Konsthallen Varberg, utställningen ”Lekplats”, förskola, 2005
Naturumdagen, skulpturworkshop, Getteröns Naturum, skola mellanstadiet, 2009
”En Textil Hyllning”, Region Halland/Länsslöjden, pedagogisk handledning om återbruk
för slöjdämnet, riktat mot ”Skapande skola”, 2012

UTBILDNING

Skola för grafiska tecknare, Lund, 1972,
Hovedskous målarskola, Göteborg, 1978
Göteborgs Universitet, HDK, Master of Fine Art, textil gren, 1980 – 85
Kurser: Konstfackskolan, Stockholm, Plats för lek 1 p. 2005
Projektledarutbildning, Region Halland 2005
Göteborgs Universitet HDK, Atelierista utbildning 5 p. 2014